طراحی قالبهای تزریق پلاستیک Mould design

طراحی قالبهای قطعات شوینده و بهداشتی شامل کپ ها ، قوطی کرم ، ظروف محلولها و ... cap , box

تصویر پنجم :
قالب کپ
تصویر چهارم :
انواع کپ
تصویر سوم :
بطری محلول
تصویر دوم :
بطری قرص
تصویر اول :
قالب قوطی کرم

توضیحات خدمت


1- طراحی قالبهای پلاستیک بهداشتی ، دارویی و شوینده
2- طراحی قالبهای راهگاه گرم Hotrunner
3- طراحی  قالبهای تزریق پلاستیک با مکانیزمهای گیربکسی ، راهگاه سه صفحه ای و سوزنی ، بوش پران ، صفحه پران ، دو مرحله پران ، کشویی و ترکیبی

4- اسکن ، مدلسازی سه بعدی و طراحی قطعه و محصول

دیامولد : خدمات طراحی و مدلسازی سه بعدی قالب های تزریق پلاستیک
[تهران، شهریار]
  • نوع فعالیت: خدمات
  • خدمات/محصولات : خدمات طراحی قالب تزریق پلاستیک، خدمات طراحی قالب کرج، خدمات طراحی قالب اندیشه، خدمات طراحی قالب پلاستیک ، mould design، injection moulding، مشاوره قالبسازی
  • تلفن: 021-65577565